Τρίτη 15/10/2019 και βλέπουμε πολύ κόσμο ανεβασμένο σχεδόν σε όλους τους γερανούς αλλά και πάνω στο στέγαστρο τόσο στην ανατολική πλευρά όσο και στην δυτική όπου γίνεται και πάλι η τοποθέτηση του ειδικού κόκκινου διχτυού για να συνεχίσει η κάλυψη του στεγάστρου με την μεμβράνη.