Τοποθέτηση χιαστών στοιχείων ανατολικά και μεμβράνης επικάλυψης, δυτικά…