Ανύψωση, τοποθέτηση & συναρμολόγηση στοιχείου στεγάστρου, ανατολικού τομέα…