Τοποθέτηση κερκίδων πάνω διαζώματος, νοτιοανατολικά και εργασίες στεγάστρου σε βόρειο-δυτικό τομέα!