Διάφορες εργασίες στο στέγαστρο του βόρειου τομέα και στα στοιχεία του δυτικού τομέα, στον αγωνιστικό χώρο…