Κυριακή 11/8/2019 βλέπουμε από ψηλά τα νέα τμήματα του στεγάστρου που προστέθηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε, την σκεπαστή από πολύ κοντά, αλλά και τις εργασίες που έχουν γίνει για να κλείσει το πέταλο!