Επίκεντρο εργασιών ο δυτικός τομέας με ανύψωση & συναρμολόγηση τμημάτων του στεγάστρου…