Επίκεντρο εργασιών, η συναρμολόγηση του στεγάστρου σε βόρειο & δυτικό τομέα αντίστοιχα…