ΚΑΛΟΣ ΦΙΛΟΣ IS ON FIRE!! ΔΥΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΦΙΛΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΦΩΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΥΛΩΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΕΝΑ! ΜΙΑ ΖΩΗ ΑΕΚ!!