Ανύψωση και τοποθέτηση του κεντρικού τμήματος του στεγάστρου στον βόρειο τομέα!