Εργασίες φούλ στον νότιο τομέα, άφιξη 3ου μεγάλου τμήματος στεγάστρου και παράλληλα, συναρμολόγηση κεντρικού τμήματος…