Μεσημβρινές ταρατσάτες λήψεις του νότιου μισού γηπέδου με φουλ ζουμ στα έργα!!