Συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν το στέγαστρο…