ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ ΞΕΚΙΝΑΕΙ!!!!!
Δείτε πως τοποθετείται ο πρώτος συνδετήρας ανάρτησης στο ΒΑ πυλώνα του γηπέδου!!!