Σκυροδετείται ο »10» καθώς ο φακός λατρεύει να παίρνει πλάνα του γερανού των 650 τόνων με τον συνδετήρα να ίπταται στο πυλώνα!!!