Δείτε την ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ μέσα από το 4ο πυλώνα ( ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΗ 11) καθώς στο βορά ενώνονται τα τόξα του στεγάστρου!!!