Λήψεις των 3/4 του γηπέδου!!!
Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ 1453 μ.Χ.