Ταρατσάτες λήψεις όλου του γηπέδου όπου και σκυροδετείται ο τομέας »10»
ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟ!!!