Απογευματινές λήψεις με γεμάτες κερκίδες στο τομέα »1» φηλαδή τα νέα επίσημα καθώς σιδερώνεται το τομέας »10΄΄ και ψηλώνει ο ΝΑ πυλώνας μας!!!