Έφτασαν τα πρώτα τμήματα του στεγάστρου (σύνδεσμοι)!