Απογευματινές λήψεις όλων των βόρειων τομέων από το γερανό!!!