Απογευματινές λήψεις των έργων στους νότιους τομείς και ΟΛΟ το γήπεδο!!!!