Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού…
Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε…
Σ’ευχαριστώ για όλα όσα ζήσαμε μαζί…
Σ’ευχαριστώ που για 11 χρόνια κουρνιάσαμε στα φτερά σου…
Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ!!!
Πέτα πολύ ψηλά αητέ…
Πέτα ψηλά όσο ποτέ…
Κι όταν θα φτάνεις ουρανό…
Τόσο πιο λίγο θα πονώ