Απογευματινές λήψεις των εσωτερικών του γηπέδου καθώς επίσης και πλάνα( ΑΝΕΒΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΓΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΚΑΤΣΙΦΗ) με την σκυροδέτηση του τομέα »12» και της πολιτείας του τομέα »11» εκ του σύνεγγυς!!!