ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΩΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΟΥΡΣΑΡΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!! ΣΗΚΩ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ!!