Σαν σήμερα, ολοκληρώθηκε η 1η φάση των έργων (χωματουργικά)… https://www.youtube.com/watch?v=aJEhqZ3_gwY&feature=share&fbclid=IwAR3Y1OyVPdD6EtSCVcld5SP50uVKFVUgukgF9Q-6wNbxycI9BmxK2iUpiKA

«Σιδέρωμα» βάσης 4ου πυλώνα, τομέα νοτιοανατολικά…
«Σιδέρωμα» 3ου επιπέδου & τμήματος πυλώνα, τομέα βορειοανατολικά…
Σκυροδέτηση 3ου επιπέδου/τμήματος κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος & ειδικές εργασίες τμήματος πυλώνα, τομέα βορειοδυτικά…
Τμηματικό ξεκαλούπωμα δοκαριών/τμήματος κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος & καλούπωμα 1ου επιπέδου, τμημάτων τομέα δυτικά!