Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!! ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ!!