Ο τρίτος γερανός έτοιμος, συνεχίζεται το «σιδέρωμα» στη δυτική πλευρά και το σκάψιμο στη νότια. Παράλληλα γίνεται και το καλούπωμα στην ανατολική πλευρά στην οποία η πρέσσα ξεκινά να ρίχνει τσιμέντο σε κολώνες!