Οι παιδικές φωνές, τα συνθήματα και οι εικόνες του ένδοξου παρελθόντος, το παρόν και το λαμπρό μέλλον!
Το τσιμέντο ρέει στην νοτιοδυτική πλευρά και συνεχίζεται το «σιδέρωμα» βόρεια, στο πρώτο επίπεδο και στη βορειοδυτική βάση του πυλώνα. Παράλληλα ξεκίνησαν εκσκαφές στην νοτιοανατολική πλευρά και συνεχίζεται το καλούπωμα στην ανατολική!