Στην νοτιοανατολική πλευρά ξεκίνησαν οι διαδικασίες αντιστήριξης και παράλληλα, συνεχίζονται οι εκσκαφές. Στην ανατολική και δυτική πλευρά συνεχίζεται ταυτόχρονα το καλούπωμα του 1ου επίπεδου και στην βόρεια, το καλούπωμα σε κολώνες. Στην βάση του βορειοανατολικού πυλώνα, προχωρά το «σιδέρωμα»!