Καλό μήνα σε όλους και όλες!
«Σιδέρωμα» θεμέλιας πλάκας και καλούπωμα 1ου επιπέδου ανατολικά…
«Σιδέρωμα» κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος βόρεια…
Καλούπωμα κολώνων ισογείου και «σιδέρωμα» κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος και 1ου επιπέδου δυτικά…
Μετρήσεις νοτιοδυτικά!