Σκυροδέτηση οροφής υπογείου νοτιοανατολικά…
Καλούπωμα 3ου επιπέδου (οροφή σουϊτών), 1ου μισού ανατολικά…
Καλούπωμα βάσης τενόντων πυλώνα & κολώνων υπογείου βορειοανατολικά…
Καθαρισμός χώρου πρώην σταθμού μεταφ/σης απορρ/των…
«Σιδέρωμα» πυλώνα βορειοδυτικά…
Τοποθέτηση τενόντων & «σιδέρωμα» βάσης πυλώνα νοτιοδυτικά!