«Σιδέρωμα» οροφής υπογείου & κερκιδοφόρων κάτω διαζώματος, 2ου μισού ανατολικά…
Καλούπωμα οροφής (4ο επίπεδο), 1ου μισού ανατολικά…
Εργασίες τενόντων τμήματος πυλώνα βορειοανατολικά…
«Σιδέρωμα» τμήματος πυλώνα βορειοδυτικά…
«Σιδέρωμα» δοκαριών & κερκιδοφόρων πάνω διαζώματος, 1ου μισού δυτικά…
Ολοκλήρωση «σιδερώματος» θεμέλιας πλάκας & βάσης πυλώνα νοτιοδυτικά!