Τοποθέτηση φεγγίτη – Α.Τ…
Συναρμολόγηση σκαλωσιάς/εργασίες εξωτ. επένδυσης – Β/Δ.Τ…
Εργασίες εσωτ. σοβατισμάτων – Δ.Τ…
Καλούπωμα δοκαριών, πλάκας 3ου ορόφου εξωτ. κτιρίου – Ν.Τ…
Χωματουργικές εργασίες/κατεδάφιση θεμελίων Σκεπαστής – Φωκών!