Χωματουργικές εργασίες υπογειοποίησης – Φωκών & Π.Κων/νου…
«Σιδερώματα» κολώνων 3ου ορόφου εξωτ. κτιρίου – Ν.Τ…
Εργασίες σοβατισμάτων εσωτ./εξωτ. χώρων – Δ.Τ…
Τοποθέτηση σωληνώσεων υδροροών – Β.Τ…
Τοποθέτηση φεγγιτών – Α.Τ!