Τρίτη 29 Μαϊου 1453…
567 χρόνια…
Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γης, σημαίνουν τα επουράνια,
σημαίνει κι η Αγιά Σοφιά, το Μέγα Μοναστήρι
με τετρακόσια σήμαντρα κι εξηνταδυό καμπάνες.
Κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος.
Η Δέσποινα ταράχθηκε κι εδάκρυσαν οι εικόνες…
«Σώπασε κυρά Δέσποινα και μη πολυδακρύζεις
πάλι με χρόνους, με καιρούς, πάλι δικά μας θα ‘ναι»
Η ιστορία μας δεν έχει τέλος…
ΜΟΝΟ ΑΡΧΗ!