Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες & στις εορτάζουσες…
Εργασίες θεμελίωσης κτιρίου επί της οδού Φωκών & προετοιμασίες υπογειοποίησης επί της οδού Π.Κωνσταντίνου…