Χωματουργικές εργασίες & σπάσιμο θεμελίων σκεπαστής Ν…