Αποσυναρμολόγηση τμημάτων τρυπανιού αντιστηρίξεων Ν & απομάκρυνση κοντέϊνερ ΝΔ…