ΔΕΊΤΕ ΤΟΝ ΤΟΜΈΑ 13 ( Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού,ΣΠΑ, ΕΣΤΙΑΤΌΡΙΟ, ΚΟΥΡΕΊΟ κ.α ) καθώς και
ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ που τοποθετήθηκε σήμερα στο τομέα 8!!!!!!!