45 ΛΕΠΤΑ ΔΡΑΣΗΣ!!!ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΤΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ!!!!
Δείτε και ακούστε σε οοολη την διάρκεια τουτ ( πολλές πληροφορίες ) το 1ο από τα τρία σημερινά βίντεο ΚΑΙ την εκφόρτωση του ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ κυλιόμενου διαδρόμου μήκους 9 μέτρων!!