Τοποθέτηση κερκίδων & διάφορες εργασίες στεγάστου…