Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 2019 πετάμε πάνω από το νέο γήπεδο και παρατηρούμε τον αγωνιστικό χώρο να αδειάζει σιγά σιγά από γερανούς και τα κομμάτια του στεγάστρου που πλέον έχουν τοποθετηθεί.